Jigging Gear dan Bearing Yang tepat  - Pada sesi kedua seminar mancing slow jigging yang diadakan produk rod Zagan di Mall Artha Gading, Kel...
Dari banyak pancinger gaek dan professional yang ditemui Berita Mancing, muncul dan tumbuhnya hobi memancing berawal dari masa kecilnya. Ra...